Orina

Orina

El càncer de bufeta i l'orina

El càncer de bufeta és una malaltia molt freqüent que comença a les cèl·lules de la bufeta. La bufeta és l'òrgan encarregat de l'emmagatzematge de l'orina. És un múscul buit i flexible.

Data de publicació 20/10/2022

Visita la publicació a:


Propietats fisicoquímiques de l'orina

L'orina és el resultat de la combinació de soluts i aigua restant produïda durant la filtració glomerular de la sang. Presenta diferents característiques fisicoquímiques que permeten avaluar les condicions normals.

Data de publicació 07/10/2022

Visita la publicació a:


Components principals de l'orina

L'aigua representa al voltant del 91-96% de l'orina. El 5% restant està format per electròlits, soluts derivats del metabolisme cel·lular i substàncies exògenes com els fàrmacs.

Data de publicació 04/10/2022

Visita la publicació a:


Com es genera l'orina?

L'orina és un dels biofluids més importants del cos humà. El seu origen és desconegut per a una gran part de la població, però aquí en trobaràs una gran explicació.

Data de publicació 30/09/2022

Visita la publicació a:


Components de l'orina

Base de dades de l'orina

Base de dades dels components de l'orina (metabòlits, proteïnes i metallls)

Base de dades amb tots els components Nom: LifeFluids_urine | Data: 13/06/2022 | Arxiu: CSV | Tamany: 1,81MB

Base de dades dels metabòlits de l'orina

Nom: LFMB_urine | Data: 13/06/2022 | Arxiu: CSV | Tamany: 1,61MB

Base de dades de les proteïnes de l'orina

Nom: LFPR_urine | Data: 13/06/2022 | Arxiu: CSV | Tamany: 199KB

Base de dades dels metalls de l'orina

Nom: LFME_urine | Data: 13/06/2022 | Arxiu: CSV | Tamany: 9,15KB

Disclaimer: Els membres del projecte Life Fluids fan tot el possible per oferir una base de dades d'alta qualitat i verificar que les dades contingudes en ella s'han seleccionat sobre la base d'un judici científic sòlid. No obstant això, no donem cap garantia en aquest sentit, i els autors i les seves institucions no seran responsables de cap dany que pugui derivar d'errors o omissions a la Base de dades.

CA