Urine LFDB

Resum de la base de dades de Life Fluids d'orina

Amb 7.855 metabòlits, la base de dades de metabòlits de fluids d'Urine Life augmenta en un 70% els metabòlits d'orina inclosos a la base de dades de metabòlits humans HMDB 5.0 2022 (sense incloure metalls, https://hmdb.ca/).

Baixeu la base de dades de metabòlits de Life Fluids d'orina: (mida 1.61MB, CSV, data de llançament 13/06/2022)

Amb 2.389 proteïnes, la base de dades de proteïnes Life Fluids d'orina augmenta un 330% les proteïnes d'orina incloses a la base de dades de biomarcadors de proteïnes urinàries UPDB del 2011 (http://upbd.bmicc.cn/biomarker/web/indexdb).

Baixeu la base de dades de proteïnes de Life Fluids d'orina: (mida 200KB, CSV, data de llançament 13/06/2022)

Amb 76 metalls o ions, la base de dades d'orina Life Fluids Metalls augmenta un 70% els metalls o ions d'orina inclosos a la base de dades del metabòlits humans HMDB 5.0 del 2022 (només incloent els metalls, https://hmdb.ca/).

EXPLORE urine LifeFluids Metals/Ions DB:

CA