Bases de dades

Bases de dades

Aquí trobareu les bases de dades disponibles, a mesura que les desenvolupem. Les bases de dades de fluids corporals humans inclouen metabòlits, proteïnes i gens relacionats, i metalls (o ions).

Life Fluids is a long-term project. We are currently working on DB’s of Blood, Feces, Breath and Saliva. Didn’t find your biofluid of interest? Contact us for inquires

BASE DE DADES DE LIFE FLUIDS EN ORINA

Exempció de responsabilitat: els membres del projecte Life Fluids fan tot el possible per oferir una base de dades d'alta qualitat i per verificar que les dades que s'hi inclouen s'han seleccionat sobre la base d'un judici científic sòlid. No obstant això, no donem cap garantia en aquest sentit, i els autors i les seves institucions no seran responsables de cap dany que pugui derivar d'errors o omissions a la Base de dades.

Llista de biofluids

Un biofluid és un líquid a base d'aigua que conté soluts essencials per a les funcions corporals, per tant, fa molt variable la composició química dels mateixos, ja que depèn de quina porció del cos es trobi.

 • Orina
 • Sang
 • Limfa
 • Fluids gastrointestinals: femta/excrements, suc gàstric, bilis, suc pancreàtic, flatulències
 • Biofluids nasofaríngs: esput, moc
 • Biofluids oculars: humor aquós, llàgrimes, lleganyes
 • Biofluids reproductius: flux vaginal, semen
 • Biofluids de la gestació: líquid amniòtic, líquid contingut a les cavitats embrionàries transitòries, llet materna
 • Biofluids respiratoris: respiració, rentat bronquial
 • Saliva
 • Suor
 • Biofluids de l'oïda: cerumen, endolimfa, perilimfa
 • Líquid cefaloraquidi
 • Butllofes
 • Pus
 • Líquids cavitats: pleural, peritoneal, pericàrdic
 • Biofluids articulars: líquid sinovial, bossa sinovial
CA