Bases de dades

Bases de dades

Here you will find the available Life Fluids databases, as we develop them. Each human body fluid includes metabolites, proteins (and related genes), chemical elements, and transcripts.

Life Fluids is a long-term project. We are working on DB’s of Urine, Breath, Saliva, Blood, and Feces.

Didn’t find your biofluid of interest? Contact us for inquiries.

Exempció de responsabilitat: els membres del projecte Life Fluids fan tot el possible per oferir una base de dades d'alta qualitat i per verificar que les dades que s'hi inclouen s'han seleccionat sobre la base d'un judici científic sòlid. No obstant això, no donem cap garantia en aquest sentit, i els autors i les seves institucions no seran responsables de cap dany que pugui derivar d'errors o omissions a la Base de dades.

Llista de biofluids

A biofluid is a water-based liquid that contains solutes essential to body functions, thus making highly variable the chemical composition of them, as it is dependent on which portion of the body is located.

 • Orina
 • Sang
 • Limfa
 • Fluids gastrointestinals: femta/excrements, suc gàstric, bilis, suc pancreàtic, flatulències
 • Biofluids nasofaríngs: esput, moc
 • Biofluids oculars: humor aquós, llàgrimes, lleganyes
 • Biofluids reproductius: flux vaginal, semen
 • Biofluids de la gestació: líquid amniòtic, líquid contingut a les cavitats embrionàries transitòries, llet materna
 • Biofluids respiratoris: respiració, rentat bronquial
 • Saliva
 • Suor
 • Biofluids de l'oïda: cerumen, endolimfa, perilimfa
 • Líquid cefaloraquidi
 • Butllofes
 • Pus
 • Líquids cavitats: pleural, peritoneal, pericàrdic
 • Biofluids articulars: líquid sinovial, bossa sinovial
CA