Col·laboradors

Col·laboradors

Estem agraïts a tots els que ens heu ajudat a fer realitat el projecte Life Fluids.

Grups de recerca

Laboratori clínic ICS Camp de Tarragona-Terres de l'Ebre
Dr. Teresa Sans, Sra. Gemma Recio, i
Sra. Clara Benavent

Grup d'Investigació Oncològica, Translacional, Epidemiològica i Clínica (GIOTEC)
Dr. MD Joan Borràs, Dr. MD Josep Gumà

Metabolomics Interdisciplinary Laboratory (MiL@b)
Prof. Jesús Brezmes

Finançament

Estem agraïts a totes les organitzacions que ens proporcionen finançament i suport:

Fundació Catalana per a al Recerca i la Innovació
https://ajutsfcri.fundaciorecerca.cat/convocatoria-2021/

CA