Biofluids

Última publicació

Components de la sang

La sang està formada per una barreja de líquid i cèl·lules que circulen pels vasos sanguinis del sistema circulatori. La part líquida s'anomena plasma i les cèl·lules que componen la sang s'anomenen glòbuls vermells (eritròcits).


Publicat Recentment

Malalties relacionades amb l'alè

Hi ha una gran varietat de malalties relacionades amb l'aparell respiratori o l'alè. No obstant això, se'n poden destacar dos de molt freqüents, l'asma i la MPOC.

Data de publicació 08/02/2023

Visita la publicació a:


Com es genera el mal alè?

L'halitosi, també coneguda com a mal alè, és un problema que afecta gairebé el 30% de la població adulta. Es defineix com el conjunt d'olors desagradables que s'emeten per la boca, de manera puntual o permanent.

Data de publicació 07/12/2022

Visita la publicació a:


Malalties relacionades amb la sang

La leucèmia i la hipertensió són dues malalties molt comunes que afecten un gran nombre de persones. Són molt diferents entre si, però comparteixen el mateix biofluid, la sang. En aquest post us mostrem com es produeixen.

Data de publicació 05/12/2022

Visita la publicació a:


Propietats fisicoquímiques de la sang

Two types of blood are differentiated depending on whether it is carried by an artery or a vein. If the blood is transported by a vein, it is called deoxygenated venous blood as it is rich in carbon dioxide because it is the blood that returns to the heart…

Data de publicació 01/12/2022

Visita la publicació a:


El càncer de bufeta i l'orina

El càncer de bufeta és una malaltia molt freqüent que comença a les cèl·lules de la bufeta. La bufeta és l'òrgan encarregat de l'emmagatzematge de l'orina. És un múscul buit i flexible.

Data de publicació 20/10/2022

Visita la publicació a:


Propietats fisicoquímiques de l'orina

L'orina és el resultat de la combinació de soluts i aigua restant produïda durant la filtració glomerular de la sang. Presenta diferents característiques fisicoquímiques que permeten avaluar les condicions normals.

Data de publicació 07/10/2022

Visita la publicació a:


Components principals de l'orina

L'aigua representa al voltant del 91-96% de l'orina. El 5% restant està format per electròlits, soluts derivats del metabolisme cel·lular i substàncies exògenes com els fàrmacs.

Data de publicació 04/10/2022

Visita la publicació a:


Com es genera l'orina?

L'orina és un dels biofluids més importants del cos humà. El seu origen és desconegut per a una gran part de la població, però aquí en trobaràs una gran explicació.

Data de publicació 30/09/2022

Visita la publicació a:


Saps què és un biofluid?

El concepte de fluid es confon sovint amb el de líquid, però en realitat un fluid pot ser tan líquid com gas. Són substàncies amb una feble atracció entre les seves molècules. Al nostre cos tenim molts biofluids que potser no coneixes.

Data de publicació 26/09/2022

Visita la publicació a:


CA